Image
Image

张敏


            

                             基本信息:

                             姓名:张敏,学历:本科,职称:副教授,刑事技术高级职称,从业年限:40余年

                             执业证号:223109074013

                             执业类别:文书鉴定、痕迹鉴定


©2021 吉林释然司法鉴定中心 吉ICP备17008171号 技术支持 - 资海科技集团